logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

761 Савремени приступ образовању у области економије, финансија и рачуноводства применом студијa случаја из домаће праксе Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаУниверзитет Сингидунум, Данијелова 32, 11000 Београд
КоординаторТања Петричевић, tpetricevic@singidunum.ac.rs, 011/309-32-09, 065/309-32-09
АуториГоранка Кнежевић, Предраг Вукадиновић, Немања Станишић, Вуле Миздраковић, Марко Милојевић
РеализаториГоранка Кнежевић, Предраг Вукадиновић, Немања Станишић, Вуле Миздраковић, Марко Милојевић
Општи циљевиЕдукација наставног особља средњих стручних економских школа у примени савремене образовне технологије и креирању савремене наставе, кроз развијање креативности и ширење тих ефеката на остале чиниоце образовања; Приближавање теорије и праксе у средњим стручним, економским школама које је до сада било камен спотицања у образовању кадрова и с правом стално подложно критици друштва
Специфични циљевиСтицање увида у начин креирања часа коришћењем конкретних и доступних примера из праксе; Стицање знања у области квалитативне анализе компанија, Стицање сазнања у области квантитативне анализе финансијских извештаја Стицање сазнања у области процене новчаних токова коју користе инвеститори и финансијери у пракси
Садржај и активности 1. Савремени начин учења применом студија случаја. Циљ програма је да се наставници из средњих економских школа упознају са студијом случаја и да се оспособе да самостално направе студију случаја у делатности која их интересује (грађевинарство, трговина, прерађивачка индустрија), као и да учине занимљивим час. 2. Представљање до сада изведених студија случаја из различитих области економије, финансија и рачуноводства. 3. Представљање jедне студије случаја конкретне домаће компаније у оквиру које се обрађују следећи садржаји: а) квалитативна анализа, б) анализа финансијских извештаја и в) инвестициона анализа и процена.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (7 бодова)