logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

76 Помоћ деци у кризним ситуацијама Компетенцијa: K3
Приоритети: 1, 4
ИнституцијаАкадемија Филиповић доо, Гине Пајевић 8/3, 35000 Јагодина
КоординаторБратислав Филиповић, skolafbsoft@gmail.com, 035/243-974, 063/824-99-99
АуториВесна Живановић, Милош Вујић, Братислав Филиповић
РеализаториВесна Живановић, Милош Вујић, Братислав Филиповић, Бојан Грујић, Маја Ристић, Оливера Илић
Општи циљевиУсвајање знања, умећа и вештине од стране наставника ради превенције као и ради примене помоћи деци у кризним ситуацијама, развијање комуникације
Специфични циљевиОспособљавање наставника за коришћење техника превенција, примену програма подршке деци, разумевање психичког и емоционалног развоја ученика
Садржај и активности 1 Психосоцијална помоћ и програми. 2.Екосоцијални приступ, отпорност и могућност опоравка од негативних искустава. 3. Превентивни и интервентни програми. 4.Три нивоа превенције. 5.Кораци у планирању програма. 6.Оспособљавање особља за примену програма подршке деци у кризи, организација и методологија. 7. Последице код деце у посебно тешким околностима. 8.Како предшколске установе и школе реагују на кризу. 9.Дете, криза и како ублажити патњу. 10.Категорије деце са највећим ризиком за развијање непосредних или дуготрајних психосоцијалних поремећаја (деца без родитељског старања, деца ометена у психофизичком развоју, деца из дисфункционалних породица, деца у, деца улице институцијама, деца са проблемима понашања, злостављана деца, сасвим мала деца). 11. Поступци приликом неопходног одвајања детета од родитеља. 12.Принципи у пружању психосоцијалне помоћи. 13.Подстицање самопоштовања на предшколском узрасту, поверење као излечење, подршка адолесцентима, како рећи „не“. 14.Комбинација различитих приступа пружања психосоцијалне помоћи. 15.Стрес, стресна ситуација, стресни догађаји, криза, врсте криза, стратегије превладавања, траума и трауматска искуства. 16.Реакције и узраст. 17.Фактори ризика и отпорности. 18.Напомене за разумевање дечјих реакција.19. Помоћ и опоравак деце, суштина, врста помоћи. 20.Друштвено окружење и друштвена брига за децу. 21.Комуникација са дететом. 22.Помоћ у кризним ситуацијама, технике. 23.Помоћ у разним фазама у реаговању на кризне ситуације.24. Деца, туговање. 25.Симптоми и психолошка прва помоћ деци након трауматског искуства, прилагођеност узрасту. 26.Помоћ деци и родитељима, подршка друштвене средине.27. Активно слушање (вештине активног слушања, комуникација са дететом у кризи, вештина решавања проблема, потешкоће).28. Важне поруке и информације. 29.Евалуација.Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)