logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

759 Развој ученишког предузетништва у Србији – пословна комуникација Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаУдружење грађана Business Innovation Programs, Кнегиње Зорке 11А, 11000 Београд
КоординаторМаријана Миленковић, mm@bips.no, 034/334-433, 064/293-77-73
АуториЈон Стеинар Остгард
РеализаториСрђан Младеновић, Маријана Станковић, Братислав Добрић
Општи циљевиУнапређивање предузетничког духа код наставника средњих школа и промовисање предузетничког приступа у раду са ученицима; Стварање нових радних места
Специфични циљевиУнапређивање професионалних капацитета наставника да буду ментори ученичким предузећима у средњим школама; Промовисање концепта „учење кроз чињење“ у средњим школама; Подизање општег нивоа предузетничког образовања у школама
Садржај и активности 1. Упознавање наставника са значајем концепта предузетништва данас и променама у економији и друштву који су довели до развоја предузетништва. 2. Промена бизнис филозофије и померање фокуса на купца. 3. Промена менталних слика појединца као услов за развој предузетничког духа. 4. Креативне технике примењиве у раду са ученицима који учествују у програму ученичког предузетништва у школама (Развијање способности коришћења идеја у ради генерисања пословних идеја). 5. Организовање учесника семинара у виртуелна предузећа и њихово увођење у концепт бизнис планирања кроз израду стварног бизнис плана за њихово виртуелно предузеће, у складу са начелом „учење кроз чињење“. 6. Упознавање учесника са елементима пословне комуникације (Конумикација и елементи комуницирања; Аспекти комуницирања; Јавни наступ; Мапирање ума; Говорништво; Вештине презентације; Пословни разговор). 7. Наступ пред групом учесника. Вежба – Презентација пословног плана; Интервју за посао; Јавни наступ на задату тему.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника12-22
Трајањедва дана (16 бодова)