logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

758 Развој ученичког предузетништва у средњим школама – развој бизнис плана Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење грађана Business Innovation Programs, Кнегиње Зорке 11А, 11000 Београд
КоординаторМаријана Миленковић, mm@bips.no, 034/334-433, 064/293-77-73
АуториЈон Стеинар Остгард
РеализаториСрђан Младеновић, Маријана Станковић, Братислав Добрић
Општи циљевиУнапређивање предузетничког духа код наставника средњих стручних школа и промовисање предузетничког приступа у раду са ученицима; Стварање нових радних места
Специфични циљевиУнапређивање професионалних капацитета наставника да буду ментори ученичким предузећима у средњим стручним школама; Промовисање концепта „учење кроз чињење“ у средњим стручним школама; Подизање општег нивоа предузетничког образовања у школама
Садржај и активности 1.Упознавање наставника са значајем концепта предузетништва данас, и променама у економији и друштву који су довели до развоја предузетништва. 2. Промена бизнис филозофије и померање фокуса на купца. 3. Промена менталних слика појединца као услов за развој предузетничког духа. 4. Креативне технике примењиве у раду са ученицима који учествују у програму ученичког предузетништва у школама; Развијање способности коришћења идеја ради генерисања пословних идеја. 5. Организовање учесника семинара у виртуелна предузећа и њихово увођење у концепт пословног (бизнис) планирања кроз израду стварног бизнис плана за њихово виртуелно предузеће, у складу са начелом „учење кроз чињење“ 6. Упознавање учесника са елементима бизнис плана (пословна идеја и циљ предузећа, личне квалификације и мрежа, матрица производи/тржишта, фокус на купца и конкуренција, калкулација трошкова, критична регулатива и технологија, биланс успеха, новчани ток, критични фактори плана и завршна листа задатака). 7. Презентација бизнис планова и дискусија о решењима садржаним у плановима.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника12-21
Трајањетри дана (24 бода)