logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

757 Развој ученичког предузетништва у Србији – маркетинг и продаја Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење грађана Business Innovation Programs, Кнегиње Зорке 11А, 11000 Београд
КоординаторМаријана Миленковић, mm@bips.no, 034/334-433, 064/293-77-73
АуториЈон Стеинар Остгард
РеализаториСрђан Младеновић, Маријана Станковић, Братислав Добрић
Општи циљевиУнапређивање предузетничког духа код наставника средњих школа и промовисање предузетничког приступа у раду са ученицима; Стварање нових радних места
Специфични циљевиПрофесионално усавршавање наставника да буду ментори ученичким предузећима у средњим школама; Стицање знања из области маркетинга и продаје у циљу унапређивања професионалних капацитета наставника; Подизање општег нивоа предузетничког образовања у школама
Садржај и активности 1. Упознавање наставника са током истраживања тржишта (уочавање потреба купаца, креирање идеје на основу утврђених потреба). 2. Истраживање конкуренције и испитивање разлога и критеријума клијената за куповину производа. 3. Дефинисање пословног пута предузећа (однос нови/постојећи производ/услуга – нови/постојећи купци). 4. План аркетинга предузећа креиран на основу истраживања тржишта и повезивање његових елемената у маркетинг микс. 5. Организовање успешног процеса продаје креирањем контакта са купцима и њиховим мотивисањем за куповину; Креирање процене квалитета производа. 6. Организовање учесника семинара у виртуелна предузећа (учесници семинара); Израда матрице производ–тржиште, дефинисање циљне групе купаца, израда плана маркетинга и припрема продаје производа. 7. Презентација резултата истраживања тржишта, плана маркетинга и продаје.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника12-20
Трајањедва дана (16 бодова)