logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

756 Развој трактора и примена обновљивих извора енергије Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаПољопривредни факултет Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 14, 21100 Нови Сад
КоординаторРадојка Глигорић, gligrad@polj.uns.ac.rs, 021/485-34-06, 063/765-37-00
АуториЛазар Савин, Тимофеј Фурман, Радојка Глигорић, Милан Томић, Мирко Симикић
РеализаториЛазар Савин, Тимофеј Фурман, Радојка Глигорић, Милан Томић, Мирко Симикић
Општи циљевиОбразовање о значају избора, коришћења трактора и примене обновљивих извора енергије у циљу остварења економичности и заштите животне средине
Специфични циљевиПовећање компетенције наставника у области трансфера знања из мотора, трактора и мобилних система и коришћења мобилне технике на еколошким принципима
Садржај и активности 1. Стање и ниво развоја мотора, трактора, мобилних система и транспортних возила и правци даљег развоја. 2. Испитивање мотора, трактора и транспортних возила ради утврђивања перформанси и могућности заштите животне средине (методе, опрема, процедуре, формирање извештаја). 3. Дефинисање метода избора и коришћења наведене технике сходно условима коришћења, ради остварења максималног профита и заштите животне средине. 4. Дефинисање метода опреме за одржавање, дијагностику и ремонт пољопривредне технике. 5. Оптимизација састава машинског парка у пољопривреди, водопривреди и шумарству. 6. Примена електронике, сензора, ИСО Бус-а, ДГПС и „паметне пољопривреде“. 7. Развој нових технологија обраде земљишта и машина за апликацију пестицида, растурање минералних ђубрива и убирање. 8. Дефинисање мера за повећање вучне ефикасности трактора. 9. Безбедно коришћење пољопривредне технике. 10. Достигнути ниво технологије у производњи и примени биодизела. 11. Примена биодизела као горива СУС мотора. 12. Евалуација.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20-25
Трајањедва дана (16 бодова)