logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

755 Развијање задатака случајева Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториГустав Рајер, Наташа Стојановић, Љубинка Динић
РеализаториЉубинка Динић, Даница Станимиров, Радослав Илић, Мирослав Станчић, Мирјана Киш Марјанов, Александра Обрадовић, Зорица Костић, Марија Микић
Општи циљевиСтицање и унапређење знања и вештина у развијању и изради задатака – случајева и развијање мотивације за примену у пракси
Специфични циљевиСтицање знања за израду задатака случајева и модела решења; Разумевање значаја за проверу стручних, радних компетенција и кључних квалификација
Садржај и активности 1. Програм семинари. 2. Теоријска основа за израду случајева (учесници стичу теоријска знања о случајевима). 3. Израда структурисаног случаја (учесници израђују структурисани случај). 4. Оптимизација структурисаног случаја (учесници оптимизују израђене случајеве). 5. Претварање ситуацијских задатака у случајеве (учесници преводе ситуацијске задатке у случајеве). 6. Израда неструктурисаног случаја (учесници развијају неструктурисани случај). 7. Оптимизација неструктурисаног случаја, закључци (учесници оптимизују урађене задатке). 8. Развијање комплексне студије на случају (учесници развијају комплексну студију на случају). 9. Представљање решења, анализа и закључци (учесници представљају решења и анализирају урађене задатке). 10. Евалуација.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника16 - 25
Трајањедва дана (16 бодова)