logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

754 Пројектна настава – извођење и оцењивање Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког Одреда 6, 16000 Лесковац
КоординаторГордана Станковић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-39-47
АуториЉубинка Динић, Наташа Стојановић
РеализаториЉубинка Динић, Мирослав Станчић
Општи циљевиРазвијање компетенција за извођење пројектне наставе
Специфични циљевиОспособљавање учесника за планирање и извођење пројектне наставе: израду критеријума за оцењивање, мотивисање за примену пројектног рада у настави
Садржај и активности 1. Програма семинара. 2.Теоријска основа (методом станица учесници упознају теоријску основу за извођење пројектне наставе; на издвојеној започетој мапи ума свака група допуњује мапу ума). 3. Избор тема за израду пројекта (учесници у групама по сродности предмета бирају на основу програма теме за пројектну наставу). 4. Планирање пројекта (учесници у групама израђују план пројекта, презентују и дају примере добре праксе). 5. Извођење пројекта (учесници у улози ученика реализују једнан корак у пројекту, презентовање). 6. Резултати рада група у пројекту (учесници израђују листу аспеката пројектног рада као основ за оцењивање, презентовање, учесници у групама израђују критеријуме и индикаторе за проверу – процену резултата рада група, презентовање). 7. Оцењивање индивидуалног рада (модератор представља начине оцењивања индивидуалног рада у групи, учесници у улози ученика, помоћу листи за оцењивање процењују свој рад у групи и рад својих чланова групе – самооцењивање, вршњачко оцењивање; учесници у улози наставника, методом вртешке, уређују листе за оцењивање). 8. Израда табеле за оцењивање пројектног рада по фазама (учесници израђују финалне табеле за оцењивање). 9. Развијање компетенција кроз пројектни рад (учесници раде на извођењу листе проверених компетенција). 10. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника16-25
Трајањедва дана (16 бодова)