logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

752 Примена софтвера за дизајн текстила и одеће Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаХемијско - технолошка школа, Максима Горког 53, 24100 Суботица
КоординаторЛидија Шљапић, joci@tipnet.rs, 024/644-107, 064/291-53-22
АуториЛидија Шљапић, Зденка Војнић Тунић
РеализаториЛидија Шљапић, Зденка Војнић Тунић, Аида Шабић
Општи циљевиПовећање нивоа стручне оспособљености наставника стручних предмета у подручју рада текстилство применом савремених софтвера
Специфични циљевиСтицање практично примењивих знања и умећа и популарисање нових начина организације, и презентације наставних садржаја подржаних информатичким технологијама
Садржај и активности 1. Програм за дизајнирање одеће. 2. Примене рачунара у индустријском начину дизајнирања текстила и одеће. 3. Програм за дизајнирање одеће и израду техничких скица. 4. Програм за дизајнирање тканина. 5. Програм за дизајнирање плетенина. 6. Програм за израду техничких скица. 7. Начини презентовања дизајнираних производа на савремен начин.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника10-12
Трајањетри дана (24 бода)