logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

751 Примена рачунара за техничко цртање, пројектовање електричних инсталација и прорачун осветљења Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЕТШ "Никола Тесла", Медведева 18, 18100 Ниш/Црвени Крст
КоординаторВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-81-68
АуториДејан Стаменковић, Александар Крстић
РеализаториДејан Стаменковић, Александар Крстић, Светлана Трајковић
Општи циљевиПерманентно стручно усавршавање наставника и праћење новина у области информационих технологија ради осавремењивања наставних планова и програма. Унапређивње квалитета реализације наставних програма применом одговарајућих наставних метода
Специфични циљевиПовећање стручне компетентности наставника у области пројектовања електричних инсталација и техничког цртања; Унапређење компетенција наставника у планирању, организовању, спровођењу теоретске и практичне наставе
Садржај и активности 1. Формирање прототип фајла. 2. Израда наменског Toolbar-a. 3. Формирање функција симбола. 4. Повезивање и инсертовање објекта на цртежу (извоз вредности атрибута у табелу или фајл). 5. Обрада архитектонске основе и распоред елемената електричних инсталација према датој основи. 6. Цртање разних шема. 7. Текстуални део пројекта. 8. Израда разних прорачуна. 9. Спецификација материјала. 10. Пројектна документација. 11. Управљање документацијом. 12. Електронско публиковање докумената. 13. Припрема и штампање техничке документације. 14. Рачунарске графичке комуникације у мрежи.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)