logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

750 Примена пресованих керамичких црепова и фазонских елемената у покривању крова Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Дамјанићева 2, 23330 Кањижа
КоординаторТатјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-20-59
АуториАлександар Бероња, Дарко Мијатовић
РеализаториАлександар Бероња, Дарко Мијатовић
Општи циљевиУпознавање са новим технологијама у грађевинарству
Специфични циљевиПроширење теоретског и практичног знања у покривању кровова са глиненим пресованим црепом и његовим пратећим елементима, придржавајући се захтева европских норми и важећих стандарда
Садржај и активности 1. Упознавање и подела ИД картона (презентација фирме Потисје, Кањижа члана групе Tondach). 2. Oбилазак погона за производњу пресованих црепова од фазе ископа глине до готовог производа. 3. Презентација и упознавање са производним асортиманом пресованих глинених црепова и фазонских елемената Потисја, Кањиже и других фабрика Tondach, чији се производи продају на домаћем тржишту путем презентације и стварних узорака (упознавање са сваким типом црепа и његове битне карактеристике, потребни подаци и предуслови за квалитетан и тачан прорачун црепа, одређивање количине основног црепа за све врсте црепова, врсте фазонских елемената за све производе, фазонских елемената опшава – утрошак и примена, вентилационих фазонских елемената снегобрана – утрошак и примена, грађевинска физика, фазонских елемената снегобрана – утрошак и примена, стрешни и слеменски цреп – утрошак и примена). 4. Начин покривања пресованим црепом (стандарди за кровопокривачке радове, додатна опрема, ЕН стандард за испитивање пресованог црепа, пример прорачуна једног крова пресованим црепом, добри и лоши примери из праксе). 5. Покривање крова пресованим црепом (израчунавање покривене ширине и дужине; летвисање крова према врсти црепа, причвршћивање црепа). 6. Израда и покривање увала, израда и покривање гребена). 7. Постављање опшавних црепова, постављање вентилационих црепова, постављање снегобрана. 8. Евалуација.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)