logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

749 Примена методе пројекта у настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториМарковић Раденко, Бакрач Александра, Јевтић Јовица, Манић Саша, Радовић Драгана
РеализаториСаша Манић, Јелена Јаћимовић, Сретен Јовић, Зорица Караић-Шибалић, Раденко Марковић, Ана Петрович, Небојша Јелисавчић, Александра Бакрач, Имре Зомбори, Биљана Миловић, Драган Петровић, Јовица Јевтић, Стеван Спајић, Живорад Младеновић, Дејан Пејчић, Радмила Николић, Вукица Вељановић-Морача
Општи циљевиУпознавање са одликама наставе оријентисане на пројекат уз развијање компетенција за дефинисање циљева, планирање, реализацију и оцењивање пројекта
Специфични циљевиУпознавање са теоријом и начином дефинисања циљева пројеката, развијање вештина и оспособљавање за израду, реализацију и оцењивање пројекта у настави
Садржај и активности 1. Уводна радионица – представљање програма. 2. Увод о пројектној настави (презентација, дискусија у пленуму, мишљење учесника). 3. Дефинисње пројекта (потреба за дефинисање пројекта, израда радног листа „Дефинисање пројекта“, презентација и дискусија). 4. Израда пројектног плана (разговор са учесницима о томе шта наставник треба да планира пре почетка реализације пројекта; разговор о структури пројектног плана; попуњавање радног листа „пројектни план“ о изабраној теми, презентација и дискусија). 5. Реализација пројекта (листа/текст активности које треба да се спроведу у фази реализације пројекта, учесници израђују дијаграм тока фазе реализације пројекта на основу текста/листе активности, презентација, дискусија, формирање група и подела улога у групи). 6. Планирање активности у оквиру групе (осврт на обрађене теме, излагање о планирању активности, учесници састављају план активности за свој пројекат из угла ученика, презентација и дискусија). 7. Рефлексија пројекта (разговор са учесницима о функцијама рефлексије пројекта, учесници креирају упитник за ученике на основу којег ће се вршити рефлексија, презентација и дискусија). 8. Како оценити пројекат (техником грудве од учесника прикупити идеје за оцењивање рада на пројекту, презентација и дискусија). 9. Оцењивање пројекта (учесници на основу упитника вреднују рад у току два дана семинара, разговор о употребљивости упитника, предлози за побољшање упитника). 10. Евалуација.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)