logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

748 Примена добре произвођачке праксе у прехрамбеној индустрији Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаСредња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор, Хаџића Светића 18, 25000 Сомбор
КоординаторЉубица Прибић-Јовичић, sspolskosom1@ptt.rs, 025/482-388
АуториЉиљана Раданов Пелагић
РеализаториЉиљана Раданов Пелагић
Општи циљевиУнапређивање стручних знања, вештина и способности професора средњих пољопривредно-прехрамбених школа, неопходних за остваривање циљева и исхода образовања
Специфични циљевиИнформација о примени процедура добре произвођачке праксе (GMP) у производним погонима, примена превентивних мера у циљу обезбеђења здравствене исправности хране, прописи и и остале регулативе о храни, информације о едукацији потрошача.
Садржај и активности 1. Добра хигијенска пракса. 2. Микробиолошка контрола хигијене. 3. Критичне контролне тачке у месној индустрији. 4. Евиденција валидних података. 5. Хемијска контрола у критичним контролним тачкама. 6. Микробиолошка контрола сировине и финалних производа. 7. Адитиви и њихове мешавине. 8. Контрола адитива у храни. 9. Процедура након идентификације сумње на здравствену исправност и квалитет производа. 10. Добра дистрибутерска пракса. 11. Информисање (едукација) потрошача.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)