logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

746 Предметна дидактика – Рачуноводство Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториМарковић Раденко
РеализаториРаденко Марковић, Љиљана Ракић, Иван Ђоковић, Елена Митрановић - Спасић
Општи циљевиОспособљавање наставника за самостално планирање, реализовање и вредновање наставе оријентисане на деловање из предмета рачуноводство
Специфични циљевиУспостављање јасне разлике између активне и класичне наставе; Оспособљавање за планирање наставе из рачуноводства; Оспособљавање за оцењивање ученика
Садржај и активности 1. План, програм и динамика рада. 2. Класична и активна настава наставног предмета рачуноводство (дискусија учесника о предностима и недостацима класичне наставе, затим методом грудве, врше селекцију, презентују резултате рада, разговор о новим методама рада у реализаци наставног предмета рачуноводство). 3. Теоријска настава предмета рачуноводство (учесници износе сопствена искуства о извођењу теоријске наставе предмета рачуноводство, примери радних листова за теоријску наставу, учесници планирају теоријску наставу предмета рачуноводство; презентовање и анализа радова, разговор о примењеним методама и нове идеје). 4. Од школског до аутентичног задатка (учесници разговарају о школским и аутентичним задацима, решавају радни лист о креирању аутентичних задатака из предмета рачуноводство; на основу прикупљених информација учесници креирају аутентичну ситуацију за учење садржаја предмета рачуноводство; презентовање и анализа своје радова; разговор и нове идеје). 5. Модел за планирање активне наставе предмета рачуноводство (представљање модела за планирање наставе; сценарио за час на основу креиране ситуације за учење; презентовање сценарија часа; анализа презентованих радова). 6. Како да оцењујемо знања ученика из предмета рачуноводство (могући начини процене постигнућа из предмета рачуноводство; учесници у групама, методом експертске слагалице развијају критеријуме за начине оцењивања, разговор и размена идеја између група). 7. Вредновање програма (представљање методе за вредновање; могућности примене методе у настави).
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)