logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

745 Предметна дидактика – Основи права Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење наставника економских школа „Доситеј“, Ђуре Гајића 110, 25232 Липар
КоординаторМирјана Лазовић, lindos@neobee.net, 031/515-142, 064/208-97-77
АуториМирјана Лазовић, Раденко Марковић, Aнита Малешевић
РеализаториМирјана Лазовић, Раденко Марковић, Aнита Малешевић
Општи циљевиРазвијање компетенције за самостално планирање, реализовање и вредновање наставе оријентисане на деловање из предмета основе права
Специфични циљевиУпознавање са различитим методама у реализацији уводног дела часа упознавање са различитим методама у реализацији главног дела часа; Упознавање са различитим метода у реализацији фазе осигурања знања; Упознавање са моделом за планирање наставе оријентисане на деловање; Упознавање са начином мерења постигнућа ученика;
Садржај и активности 1. Мотивисање ученике за рад. 2. Решавање проблема. 3. Како да осигурамо знање. 4. Кооперативно учење садржаја наставног предмета основи права. 5. Планирање наставе наставног предмета основи права. 6. Начин процене постигнућа ученика.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)