logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

744 Органска производња у пољопривреди Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице
КоординаторМилена Вићевић, milena.vicevic@rcu-uzice.rs, 031/512-580, 062/808-67-58
АуториНикола Бајић
РеализаториНикола Бајић
Општи циљевиУнапређење знања о органској производњи у Србији; Подстицање интересовања за производњу здраве хране; Унапређење наставничких компетенција из ове области; Очување животне средина; Очување биодиверзитета
Специфични циљевиПодстицање развоја органске производње на економијама пољопривредних школа у Србији; Стварање центара компетенција за органску производњу; Умрежавање индивидуалних пољопривредних произвођача око пољопривредних школа
Садржај и активности 1. Циљеви, садржаји и начин рада на семинару. 2. Стање органске производње у Србији и у свету. 3. Земљиште, вода и ваздух у органској производњи. 4. Обрађивање и ђубрење земљишта у органској производњи. 5. Неговање биљних врста у органској производњи са посебним освртом на заштиту биља. 6. Наводњавање у органској производњи. Технологија производње биљних врста у ратарству и повртарству. 7. Плодоред у органској производњи. 8. Законски прописи и сертификација.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (6 бодова)