logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

743 Одрживи развој у настави средњих стручних школа Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаТШ "Милева Марић Ајнштајн", Гагаринова 1, 21100 Нови Сад
КоординаторАлександра Радусиновић, aleksa.babic@hotmail.com, 021/443-444, 063/808-08-95
АуториДаринка Радојевић, Бојан Ковачић, Мира Јовановић
РеализаториДаринка Радојевић, Бојан Ковачић, Мира Јовановић, Александра Радусиновић, Исидора Амиџић
Општи циљевиСтицање знања неопходних за реализацију наставних програма из области одрживог развоја
Специфични циљевиРазвијање свести наставника о значају и потреби имплементирања принципа одрживог развоја у редовну наставу; Оспособљавање наставника за примену знања и вештина у настави на (стручним) предметима различитих струка, пре свега техничких профила: грађевинској, електро, машинској, саобраћајној, хемијско-технолошкој
Садржај и активности 1. Уводно предавање – од идеје ка одрживом развоју; Еколошки отисак. 2. Одрживи развој (појам, концепт и принципи); Стратегија, циљеви, оквир и носиоци. 3. Међузависност економских, социјалних и фактора животне средине. 4. Економија, екологија и социјални фактори. 5. Образовање за одрживи развој. 6. Енергетска ефикасност у функцији одрживог развоја; Стратегија; аспекти; политика и мере; Примена обновљивих извора енергије. 7. Aспекти одрживости; Преглед методолошких приступа мерењу одрживости; Индикатори одрживог развоја (EMS, BREEAM, LEED, Зелена звезда); Категорије мерења; Мерење резултата. 8. Искуства из праксе. 9. Искуства из наставе. 10. Критеријуми и методе оцењивања.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), стручни сарaдник у предшколској установи/школи, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)