logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

742 Од идеје до иновације за даровите ученике Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаСавез за интелектуалну својину Расинског округа, Дом Синдиката 5/3, 37000 Крушевац
КоординаторМилорад Обрадовић, faza@ptt.rs, 037/442-413, 063/858-88-64
АуториЉубодраг Ђорђевић, Милан Крстић, Саша Јевтић, Драгана Милићевић
РеализаториБиљана Ремовић, Наташа Миловановић, Саша Јевтић, Драгана Милићевић
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција у раду са даровитом децом приликом израде и спровођења ИОП-а у васпитно-образовним установама
Специфични циљевиСтална евалуација, подршка и праћење потреба даровитих ученика ради подизања свести о значају улоге интелектуалне својине у савременом друштву
Садржај и активности 1. Појам и значај интелектуалне својине свих облика и иновационе делатности уопште. 2. Интелектуална својина – производ људског ума. 3. Даровита деца и интелектуални потенцијали – интелектуална својина. 4. Патент, мали патент, жиг и индустријски дизајн. 5. Поступак попуне пријаве за заштиту патената. 6. Примери попуне пријаве за заштиту жига.
7. Примери припремања документације у области заштите индустријског дизајна. 8. Ознака имена порекла и географска ознака порекла. 9. Ауторска и сродна права. 10. Комбиноване вежбе – пут од идеје до иновације, помоћ у конципирању и реализацији ИОП-а за даровиту децу. 11. Евалуација рада и педагошка документација.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)