logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

741 Обука у бироу, фаза јединственог рада (ниво I) Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 6
ИнституцијаУдружење наставника "ВЕТ Форум", Југ Богданова 11, 31000 Ужице
КоординаторНебојша Јелисавчић, neba1@ptt.rs, 031/519-417, 064/288-28-18
АуториРаденко Марковић, Биљана Миловић, Александра Бакрач, Ана Петрович, Имре Зомбори, Сретен Јовић, Драган Петровић
РеализаториРаденко Марковић, Биљана Миловић, Александра Бакрач, Ана Петрович, Имре Зомбори, Сретен Јовић, Драган Петровић
Општи циљевиСтицање знања и вештина наставника за планирање и извођење наставе из предмета Обука у бироу у фази јединственог рада у средњим економским школама
Специфични циљевиСтицање знања о специфичности наставе у бироу за учење, вези бироа за учење и осталих стручних предмета; Извођење наставе у форми импулс/активност
Садржај и активности 1. План, програм и динамика рада (Организација наставе у канцеларијама за учење). 2. Упознавање са улогом наставника и ученика у бироу, преко филма (филм о раду у бироу; израда плаката о улози наставника и улози ученика у бироу, на основу приказаног филма; презентација плаката; идентификовање добрих страна оваквог начина организовања наставе у бироу). 3. Однос бироа за учење и других наставних предмета (уочавање везе бироа за учење и стручних предмета; идентификовање наставних прeдмета који су повезани са радом у бироу за учење). 4. Структура припреме часа за рад у бироу (импулс наставника – активност ученика; откривање везе између импулса наставника и активности ученика путем решавања плаката, овладавање техником прављења импулса – садржај, време, изглед...) 5. Конципирање припреме часа ( истематизовање знања као увод у наредни блок; конципирање припреме часа на основу одржаног часа; презентовање припреме часа). 6. Конципирање припреме за час од 30 минута; учесници у групама креирају који садржи три импулса – надовезивање на час из претходног дана – припремање импулса/докумената за час; припремање материјала који је ученику неопходан да би обавио активност изазвану импулсом; усвајање нових знања за примену у настави). 7. Држање часа на основу припремљених импулса (једна група учесника/наставника држи час а сви остали су у улози ученика); Анализа одржаних часова (утисци и проблеми). 8. Држање часа на основу припремљених импулса (реализатор/наставник држи час а учесници су у улози ученика); Анализа одржаних часова (утисци и проблеми). 9. Предности и тешкоће рада у канцеларијама за учење (израда плаката о предностима и тешкоћама оваквог начина рада у канцеларијама за учење са више аспеката – наставник, ученик, компентенције, у односу на економског техничара; презентовање урађених плаката). 10. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)