logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

740 Обука из области предузетништва – Финансијски план као део бизнис плана (ниво III) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење Доситеј, Светогорска 48, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Ракић, rakic.ljiljana@open.telekom.rs, 064/271-88-77
АуториСимка Ђурић Јеличић, Биљана Каурин, Ивана Mилисављевић, Силва Мишљеновић
РеализаториСимка Ђурић Јеличић, Биљана Каурин, Ивана Mилисављевић, Силва Мишљеновић
Општи циљевиСтицање знања, вештина и ставова потребних за реализацију наставе из области предузетништва
Специфични циљевиУпознавање са структуром и садржајем финансијског плана као дела бизнис плана; Израда финансијског плана за конкретну бизнис идеју
Садржај и активности 1. Биланс стања (учесници реализују вежбу која се може користити у обради или обнављању теме биланс стања у настави; анализа примењене вежбе са аспекта модела циклуса емпиријског учења; учесници, по групама, припремају биланс стања за сопствену пословну – бизнис – идеју). 2. Биланс успеха (решавање ситуацијског задатка о билансу успеха (учесници, по групама, припремају биланс стања за сопствену пословну идеју). 3. Биланс токова готовине (симулација придобијања нових клијената на тржишту; анализа биланса токова готовине; дискусија о ликвидности и мерама за одржање ликвидности предузећа; анализа примене вежбе у настави). 4. Израда и презентација финансијског плана (учесници додатно прикупљају информације за потребе финализације бизнис плана; учесници припремају бизнис планове за сопствене пословне идеје; презентација бизнис планова пред осталим учесницима и стручним лицем из банке или привреде; дискусија и добијање повратних информација о презентованим бизнис плановима. 5. Осигурање знања – систематизација пређених садржаја путем теста знања; анализа примењене вежбе обнављања садржаја. 6. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)