logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

739 Обука из области предузетништва – Производни и организациони план као део бизнис плана (ниво II) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење Доситеј, Светогорска 48, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Ракић, rakic.ljiljana@open.telekom.rs, 064/271-88-77
АуториСимка Ђурић Јеличић, Биљана Каурин, Ивана Mилисављевић, Силва Мишљеновић
РеализаториСимка Ђурић Јеличић, Биљана Каурин, Ивана Mилисављевић, Силва Мишљеновић
Општи циљевиСтицање знања, вештина и ставова потребних за реализацију наставе из области предузетништва
Специфични циљевиУпознавање са садржајем производног и организационог плана као дела бизнис плана; израда производног и организационог плана за конкретну бизнис идеју
Садржај и активности 1. Управљање трошковима (учесници симулирају процесе производње и планирају трошкове; разврставање трошкова према врстама; обрачун насталих трошкова; анализа прага рентабилности; управљање висином трошкова). 2. Управљање временом (израда гантограма као графичке методе за оптимално управљање временом; анализа крадљиваца времена; дискусија о рационалном управљању временом). 3. Инжењеринг вредности (упознавање са појмом и елементима инжињеринга вредности; реализација инжињеринга вредности на конкретном примеру; анализа реализованог инжињеринга вредности). 4. Елементи производног плана (представљање елемената производног плана (упознавање са структуром производног плана; дискусија о изворима информација за израду производног плана; информисање учесника о законској регулативи у вези са оснивањем фирме). 5. Елементи организационог плана (представљање елемената производног плана; упознавање са структуром производног плана; дискусија о изворима информација за израду производног плана; информисање учесника о законској регулативи у вези са оснивањем фирме). 6. Израда и презентација производног и организационог плана (учесници се уводе у истраживање тржишта са циљем да прикупе информације за израду производног и организационог плана за сопствену пословну идеју; реализација истраживања на терену; израда производног и организационог плана; презентација производног и организационог плана). 7. Евалуација.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)