logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

738 Обука из области предузетништвa – Маркетинг план као део бизнис плана (ниво I) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење Доситеј, Светогорска 48, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Ракић, rakic.ljiljana@open.telekom.rs, 064/271-88-77
АуториСимка Ђурић Јеличић, Биљана Каурин, Ивана Mилисављевић, Силва Мишљеновић
РеализаториСимка Ђурић Јеличић, Биљана Каурин, Ивана Mилисављевић, Силва Мишљеновић
Општи циљевиСтицање знања, вештина и ставова потребних за реализацију наставе из области предузетништва
Специфични циљевиУпознавање са структуром и садржајем маркетинг плана као дела бизнис плана; Израда маркетинг плана за конкретну бизнис идеју
Садржај и активности 1. Циклус емпиријског учења у настави (упознавање учесника са циклусом емпиријског учења поређење ефикасности примене активних и класичних метода у настави у области економије). 2. Развој предузетничких особина (дефинисање предузетничких особина, развијање предузетничких особина, упознавање учесника са моделом за постављање реалних циљева, анализа предузетничког понашања и циљева кроз симулацију процеса производње на слободном тржишту). 3. Трагање за новим пословним идејама (прикупљање великог броја идеја о пословању методом олује мозгова; избор најпривлачнијих пословних идеја методом левка у поступку макроселекције идеја; избор једне идеје о пословању у поступку микроселекције идеја анализа SWOT одабране идеје). 4. Елементи маркетинга (упознавање са елементима маркетинг микса; представљање структуре плана маркетинга; упознавање са начином утврђивања тржишног учешћа). 5. Израда и презентација плана маркетинга на основу истраживања тржишта (учесници се уводе у истраживање тржишта са циљем да прикупе информације за израду плана маркетинг за сопствену идеју о пословању; реализација истраживања на терену; израда плана маркетинга, презентација плана маркетинга). 6. Евалуација.

Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)