logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

737 Обука за рад у виртуелној банци – послови са физичким лицима Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаУдружење Доситеј, Светогорска 48, 11000 Београд
КоординаторЉиљана Ракић, rakic.ljiljana@open.telekom.rs, 064/271-88-77
АуториВесна Ратков, Оливера Анђелковић
РеализаториВесна Ратков, Оливера Анђелковић
Општи циљевиУнапређивање компетенција наставника за обављање динарских и девизних послова са физичким лицима
Специфични циљевиОспособљавање наставника за обављање банкарских послова коришћењем банкарског софтвера и документације, као и банкарских процедура и стандарда
Садржај и активности 1. Текући рачун (отварање текућег рачуна; трансакције по текућем рачуну послови; по текућем рачуну). 2. Динарски штедни рачун по виђењу (отварање штедних рачуна по виђењу; трансакције по штедном рачуну по виђењу; послови по штедном рачуну по виђењу). 3. Динарски штедни орочени рачун (отварање ороченог штедног рачуна; трансакције по ороченом штедном рачуну; послови по ороченом штедном рачуну). 4. Мењачки послови (откуп и продаја стране ефективе). 5. Девизни орочени рачун (отварање девизног ороченог рачуна; трансакције по ороченом девизном рачуну; послови по ороченом девизном рачуну). 6. Девизни рачун по виђењу (отварање девизног рачуна; трансакције по девизном рачуну; послови по девизном рачуну).
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)