logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

736 Нови вид тестирања и развијање задатака знања Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаOбразовни форум, Бранкова 21а, 11000 Београд
КоординаторЉубинка Динић, bubanis@gmail.com, 064/152-32-22
АуториГустав Рајер, Љубинка Динић, Наташа Стојановић, Раденко Марковић
РеализаториЉубинка Динић, Зомбори Имре, Радмила Николић, Ана Петрович, Раденко Марковић, Стеван Спајић, Драгица Вујичић, Биљана Миловић, Вукица Вељановић Морача, Драган Петровић, Радослав Илић, Мирослав Станчић, Сања Петковић, Мирјана Киш Марјанов, Зорица Костић
Општи циљевиУсвајање савременог приступа вредновању постигнућа ученика, као и стицање теоријске основе о нивоима и димензијама знања и унапређивање знања и вештина у процесу оцењивања применом задатака знања и развијање мотивације за примену у пракси.
Специфични циљевиСтицање теоријске основе о нивоима и димензијама знања унапређивање знања наставника за израду задатака знања стицање вештине у изради задатака знања интегрисање савременог начина израде задатака различитих врста и тежине у редовне токове наставе
Садржај и активности 1. Теоријска основа. 2.Теорије деловања. 3. Нивои и димензије таксономије. 4. Израда задатака знања затвореног облика. 5. Израда задатака знања отвореног облика. 6.
Модел решења и бодовање.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)