logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

735 Нове тенденције у железничком саобраћају Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЖелезничка техничка школа, Здравка Челара 14, 11000 Београд
КоординаторНела Вукосављевић Содомка, nela@ztskola.edu.rs, 011/329-28-59, 064/147-16-22
АуториЖељко Валентић
РеализаториЖељко Валентић, Ана Рафаиловић, Александар Тошић, Драган Ранковић
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника у складу са новим тенденцијама у железничком саобраћају
Специфични циљевиПримена у настави најновијих сазнања, најактуелнијих дешавања и достигнућа на пољу железничког саобраћаја
Садржај и активности 1.Саобраћајна политика ЕУ (основни принципи, резултати, аспекти, ревизије, нове тенденције). 2. Међународне организације и њихова улога у железничком саобраћају – нове тенденције). 3. Либерализација тржишта (реструктурирање железничких компанија; услови за опстанак на тржишту; визија железнице). 4.Институционално-правни оквир за функционисање железнице – нове тенденције („Четврти пакет решења ЕУ“). 5. Еколошки аспекти железничког саобраћаја (екстерни трошкови – предност железнице). 6.Савремени аспекти и специфичности пословне комуникације на железници (лобирање; услов за развој железничког саобраћаја; интеркултурни менаџмент). 7.Саобраћајна политика Републике Србије –компатибилност са регионом.
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)