logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

734 Настава за будућност Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаПољопривредна школа „Шуматовац“ Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб, 18220 Алексинац
КоординаторСлавољуб Величковић, polskol@medianis.net, 018/800-792, 064/934-57-35
АуториСлавиша Петровић
РеализаториФранета Тамара, Дула Костов, Славиша Петровић, Славољуб Величковић
Општи циљевиПрограм има за циљ примарно едукацију наставног особља средњих стручних школа у примени савремене образовне технологије и креирању савремене наставе уз непосредну везу теорије и праксе кроз развијање креативности
Специфични циљевиПриближавање теорије и праксе као и квалитетну припрему праксе у средњим стручним школама
Садржај и активности 1. Наставни модели и израда наставних модела на основу теорије когнитивног набоја. 2. Настава уз помоћ рачунара (Computer-Assisted Instruction, CAI) – коришћење рачунара као самосталне наставне машине за презентацију појединих лекција. 3. Настава под контролом рачунара (Computer-Managed Instruction, CMI) – коришћење рачунара за организацију наставе и праћење знања ученика. 4. Образовање посредством рачунара (Computer- Mediated Instruction, CME) – рачунарска апликација која олакшава наставу (електронска пошта, рачунарске конференције уживо и Wеб апликације). 5. Преношење и дистрибуција електронске документације и публикације. 6. Израда PDF документације.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника14
Трајањетри дана (24 бода)