logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

733 Напредно програмирање и управљање KУMA типа Emco Concept 55 са Sinumerik 840D (струг/глодалица) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
Институција"Политехника" - школа за нове технологије, Булевар Зорана Ђинђића 152а, 11000 Београд
КоординаторЈован Милетић, mileticj@gmail.com, 060/277-50-58
АуториЈован Милетић, Драган Димитријевић, Милан Милосављевић
РеализаториЈован Милетић, Драган Димитријевић, Милан Милосављевић
Општи циљевиПовећање нивоа знања и вештина у имплементацији нових технологија; Развијање способности за реализовање наставе из области КУМА.
Специфични циљевиНадоградња стечених знања и вештина у програмирању КУМА; Стицање практичних искустава, вештина и знања у програмирању и управљању КУМА
Садржај и активности 1. Упознавање са програмирањем и управљањем КУМА. 2. Рад са тастатуром упр. јединице и уносом података. 3. Начини рада управљачке јединице (ручни, аутоматски, инкрементални, реф. тачка, рад упр. јединице у међумеморији). 4. Дефинисање значајних тачака КУМА. 5. Дефинисање алата у програму 3D Tool Generator. 6. Преднамештање алата на машини и ван машине. 7. Мерење и уношење корекција алата. 8. Писање програма за сложене делове, коришћењем циклуса за кретање алата. 9. Израда програма употребом функција за компензацију радијуса алата. 10. Подешавање компјутерске упр. струга/глодалице за рад по програму добијеном ручним програмирањем. 11. Израда радног дела на машини.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника10
Трајањетри дана (24 бода)