logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

732 Монтажа и пуштање у рад мехатронских система Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЕТШ "Никола Тесла", Медведева 18, 18100 Ниш/Црвени Крст
КоординаторВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-81-68
АуториДејан Стаменковић, Саша Крстић
РеализаториДејан Стаменковић, Саша Крстић, Александар Крстић, Андреја Пешић
Општи циљевиОсавремењавање и побољшање квалитета наставе, подстицање креативности и самосталности код ученика практичним оспособљавањем кроз индивидуалне или групне пројекте
Специфични циљевиУнапређење стручних и педагошких компетенција наставника и сарадника техничких средњих стручних школа у области мехатронике; Реализација модуларних програма из области мехатронике
Садржај и активности 1. Основна структура мехатронског система (Инструкције за пуштање система у рад). 2. Монтажа и пуштање у рад мехатронског система (Упознавање са дидактичким системом FESTO Mechatronics, намењеним за обуку у области електропнеуматике и роботике; Компоненте FESTO електропнеуматике – тастери, релеји, разводници, сензори – магнетни, оптички, капацитивни и индуктивни; Пројектовање електропнеуматских шема; Методе електропнеуматског управљања; Одржавање електропенуматских система). 3. Елементи за оцењивање практичних радних задатака.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)