logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

731 Модерација у наставном процесу Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаУдружење грађана професора средњих школа „Доситеј“, Ђуре Гајића 110, 25232 Липар
КоординаторЉиљана Савић, savicljilja@yahoo.com, 023/567-539, 063/827-71-73
АуториЉиљана Савић, Даница Кончар, Татјана Чупић
РеализаториЉиљана Савић, Весна Ратков, Даница Кончар
Општи циљевиСтицање знања, вештина и ставова наставника у модерирању наставних процеса, како би се планирани наставни садржаји што боље презентовали, усвојили и примењивали
Специфични циљевиСтицање знања о значају припреме модерације, фазама модерације и карактеристикама модерацијског као битног фактора за процес учења примена различитих метода и техника које се користе у настави у зависности од особина, динамике и групе ученика
Садржај и активности 1. Увод и карактеристике процеса модерације у настави. 2. Различити типови водитеља и припреме за модерацију. 3. Фазе и карактеристике модерацијског процеса. 4. Методе и технике модерације у настави. 5. Образовна група – особине, динамика и управљање. 6.Типови учесника и решавање проблематичних ситуација. 7. Тим и улоге у тиму. 8. Значај извештаја за процес модерације.
Циљна групапрофесори предметне наставе – средње стручне школе
Број учесника24
Трајањедва дана (16 бодова)