logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

729 Коса је одраз здравља и лепоте Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаШкола за оштећене слухом – наглуве „Стефан Дечански“, Светозара Марковића 85, 11000 Београд
КоординаторСветлана Матовић, matovic140@gmail.com, 011/318-35-96, 060/255-60-21
АуториСветлана Матовић, Лепосава Петровић, Горанка Дамјановић
РеализаториСветлана Матовић, Јелена Живоjиновић, Горанка Дамјановић, Игор Ћосић
Општи циљевиДопринос унапређивању наставе општих и стручних предмета у подручју рада личне услуге; Усмеравање ка здравим стиловима живота и елиминација утицаја који штетно делују на лепоту и здравље; Унапређивање методичких знања и Обука наставника за примену стваралаштва у настави; Иновација знања наставника у домену планирања; управљања и контроле логистичких токова и система.
Специфични циљевиEдукација наставника за рад на корелацији општих и стручних предмета како би на основу програма и услова рада изберу одговарајуће методичке поступке; Унапређивање практичних вештина израде такмичарских фризура; Одржавања савремене интерактивне наставе; Стицање знања и вештина за очување здравља и лепоте; Медијска едукација наставника општих и стручних предмета; Развијање одговорности за унапређивање и очување здравља и лепоте; Едукација наставника општих предмета у сврху прилагођавања наставе особености образовног профила
Садржај и активности 1. Коса одражава нас саме (корелација наставних садржаја из предмета основе дерматологије и практичне наставе са технологијом рада). 2. Познавање анатомске грађе и хемијског састава длаке, упознавање са свим процесима који се дешавају на длаци и у длаци. 3. Болести косе и новија истраживања о узроцима оштећења косматог дела главе и косе. 4. Утврђивање стања и квалитета косе (корелација наставних садржаја из предмета практичне наставе са технологијом рада, основе дерматологије, познавање препарата и психологије). 5.Демонстрација нових техника процењивања стања и квалитета косе (Према квалитету, коса може бити здрава, порозна и тврда; Приликом утврђивања стања косе, грубо посматрано, разликујесе дебела, средња и танка). 6. Састављање упитника (наставници) помоћу понуђених фризерских процедура, који ученици треба да користе за комуникацију са странком (Пример – Одговарајући третмани неге косе уз одговарајуће савремене препарате и масажа главе – прање косе као основна нега која претходи свакој фризерској процедури). 7. Демонстрација савремених, комбинованих техника масаже главе (које побољшавају функцију коже, умирују и стимулишу нерве и опуштају затегнуте мишиће). 8. Коса кроз историју (корелација наставних садржаја из предмета историје и естетског обликовања фризура и практичне наставе). 9. Праисторија и првобитни алати у фризерској професији. 10. Значај косе и фризура кроз различите историјске периоде. 11. Коса као барометар организма (тип косе и коже зависи од генетских фактора, исхране, климе, деловања сунца, влажности ваздуха, промена у хормоналном и нервном систему, лучење жлезда и других чинилаца). 12. Демонстрација такмичарских фризура (корелација наставних садржаја из предмета практичне наставе са технологијом рада и познавањем препарата). 13. Основно техничко знање као предуслов за све врсте уметничких активности (шишање и фенирање такмичарске фризуре, бојење и израда такмичарских пунђи на моделима).
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)