logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

728 Коришћење програмског додатка КРОВ софтвера ArchiCAD Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Дамјанићева 2, 23330 Кањижа
КоординаторТатјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-20-59
АуториДарко Мијатовић
РеализаториДарко Мијатовић
Општи циљевиУпознавање са новим информатичким технологијама у области грађевинарства – АрцхиЦАД
Специфични циљевиПроширење теоретског и практичног рада у примени рачунарске технике за решавање реално остваривих пројектантских захтева; Кроз обуку верификовано сазнање о могућностима примене програма и у домену израчунавања параметара битних за брзо састављање понуда
Садржај и активности 1. Радно окружење ArchiCAD-а ( Прозори; Тулбарови; Палете са алатима; ПЕТ палета). 2. БИМ концепт o 2Д-3Д (Story-етаже; Section/elevation – пресеци и изгледи; ГДЛ објекти – параметарски објекти) 3. ArchiCAD алати; Line (Основе цртања, Курсори, Методе цртања; Wall; Roof). 4.ArchiCAD алати; Roof. 5. Add-On Tondach roof 6.Разни примери (двоводан кров, четвороводан кров и четири примера сложеног крова).
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)