logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

727 Коришћење „Solid Edge CAD“ рачунарског програма Компетенцијa: K1
Приоритети: 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Дамјанићева 2, 23330 Кањижа
КоординаторТатјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-20-59
АуториТот Бела
РеализаториТот Бела, Хечко Роберт
Општи циљевиУпознавање и коришћење нове синхрон технологије „Solid Edge CAD“ рачунарског пакет програма
Специфични циљеви1. Прелазак са традиционалног конструисања на синхрон моделирање; 2. Коришћење „Solid Edge CAD“ у пракси
Садржај и активности 1. Основи „Solid Edge CAD“ програма. 2. Искуства у коришћењу „Solid Edge CAD“ програма. 3. Импортовање и модификација старих радова у „Solid Edge CAD“ програм. 4. Синхрон моделирање обичних и лимених делова. 5. Модификовање делова који су са интернета и рађени у другим „CAD“ системима. 6. Радионичарски рад – израда цртежа. 7. Аутоматско генерисање саставнице.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)