logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

726 Конструкцијска припрема производње одеће применом CAD система Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаХемијско - технолошка школа, Максима Горког 53, 24100 Суботица
КоординаторЛидија Шљапић, joci@024wifi.net, 024/644-107, 064/291-53-22
АуториЛидија Шљапић, Зденка Војнић Тунић
РеализаториЛидија Шљапић, Зденка Војнић Тунић, Аида Шабић
Општи циљевиПовећање нивоа стручне оспособљености наставника стручних предмета и практичне наставе у подручју рада текстилство, применом савремених софтвера
Специфични циљевиСтицање практично примењивих знања и умећа у конструкцијској припреми одеће применом CAD система
Садржај и активности 1. Основна конструкција одевних предмета у PDS програму. 2. Дигитализација ручно израђених кројева. 3. Дефинисање кројних делова и модела. 4. Комплетирање кројних делова одевних предмета. 5. Градирање и припрема кројних делова за серијску производњу. 6. Моделовање кројних делова. 7. 3Д визуализација конструисаних и моделованих одевних предмета. 8. Израда кројних слика и њихово штампање у природној величини. 9. Прилагођавање кројних делова телу програм за израду кројева на основу појединачних димензија тела. 10. Израда техничке документације у моделарници.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника10-12
Трајањетри дана (24 бода)