logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

725 Комуникација управљачки рачунар – интелигентна мерна опрема Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаТехнички факултет, Светог Саве 65, 32000 Чачак
КоординаторСиниша Ранђић, rasin@tfc.kg.ac.rs, 032/342-101, 064/124-78-08
АуториСиниша Ранђић, Александар Пеулић
РеализаториСиниша Ранђић, Александар Пеулић
Општи циљевиУпознавање наставника са актуелним начинима повезивања управљачког рачунара и интелигентне мерне опреме и стицање вештине интегрисања ових елемената
Специфични циљевиОвладавање и оспособљавање за остваривање комуникације посредством RS-232, RS-485, USB, CAN, Ethernet интерфејса и протокола, између бежичних сензора, рачунара и микроконтролерских мерних уређаја као и између интелигентних мерних уређаја међусобно
Садржај и активности 1. Значај, улога и могућности коришћења рачунара у управљању. 2. Значај комуникације између рачунара и интелигентних мерних уређаја. 3. Упознавање са комуникационим протоколима: RS-232, RS-485, USB, CAN, Ethernet. 4. Демонстрација практичног повезивања рачунара са мерном опремом. 5. Самостално успостављање комуникaције између рачунара и интелигентне мерне опреме за сваки од разматраних протокола. 6. Успостављање корелације између теоријских знања, вежби и самосталног рада.

Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника18
Трајањедва дана (16 бодова)