logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

724 Иновације и стручно усавршавање наставника у реализацији наставе из области органске производње хране и примене Глобал-гап стандарда Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока здравствено-санитарна школа струковних студија, Тошин Бунар 7а, 11000 Београд
КоординаторЈасмина Ђорђевић-Пешић, jacca@open.telekom.rs, 018/225-852, 060/365-71-12
АуториВладан Пешић
РеализаториВладан Пешић, Предраг Јанковић, Драган Мишић
Општи циљевиОрганизовање и преношење знања о пољопривредној производњи заснованој на концепту одрживе и органске пољопривреде; Повезивање основних знања из различитих области пољопривредне науке и технологије
Специфични циљевиРазвој и примена ГлобалГап и ХАСАП стандарда за стручно образовање, које је засновано на потребама тржишта рада; Унапређење стручних и педагошких компетенција професора и наставника средњих стручних пољопривредних, ветеринарских, прехрамбено-технолошких, шумарских, угоститељско-туристичких и медицинских школа у области примене ГлобалГап и Хасап стандарда, као основе безбедности радне и животне средине и безбедност произведене и дистрибуиране хране и здравља људи и животиња
Садржај и активности 1. Принципи одрживе пољопривреде. 2. Индикатори одрживе и органске пољопривреде (10 индикатора са варијаблама од 0 до 10 којима се одређује било који поремећај у равнотежи, ако би дошло до полуције у животној средини). 3. Принципи органске пољопривреде (најновије технологије у области органске биљне и органске сточарске производње). 4. Прописи и стандарди утврђени за ову област производње, сертификација подручја и производа органског порекла). 5. Маркетинг и тржиште еколошких и производа органског порекла код нас и у свету. 6. Принципи безбедноти производа и хране, принципи здравља људи и животиња). 7. ИСО стандарди, стандарди радне и животне средине – ИСО 14000 и ИСО 18000, интегрисани систем обезбеђења квалитета. 8. ГЛОБАЛГАП стандарди у биљној и делу сточарске производње, као полазне основе производње сировина. 9. Примена ХАСАП стандарда и ХАЛАЛ стандарда у поступку производње, прераде и дистрибуције хране, прописима који важе у ресторанско-угоститељским и туристичким објектима, услужним објектима за дистрибуцију хране, као и свим прерадним и дистрибутивним компанијама. (стицање знања о управљању квалитетом и безедношћу хране, као и о прописима наше и европске законодавне регулативе). 10. Закључна разматрања и евалуација програма.

Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, директор/помоћник директора
Број учесника5-20
Трајањедва дана (12 бодова)