logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

722 Идеја – прва степеница успешног предузетништва Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториВиолета Милетић, Виолета Панчић
РеализаториДрагојла Јовановић, Биљана Веселиновић, Виолета Милетић
Општи циљевиУнапређење рада наставника применом нових наставних метода у процесу развоја креативности ученика и практичне примене у области предузетништва
Специфични циљевиРазвијање код наставника: иновативног приступа, неопходности праћења промена, креативних техника стварања идеја, способности за уочавање извора идеја
Садржај и активности 1. Програм рада; Увод у тему. 2. Предузетништво данас (Појам предузетништва; Почеци и развој предузетништва; Значај предузетништва данас; Предузетништво и млади). 3. Значај предузетништва у образовно-васпитном систему Србије (Концепт увођења образовања из области предузетништва на свим нивоима, од основних школа до универзитета и програм образовања одраслих; Конкретни циљеви и иницијативе за различите нивое образовања; Преглед кључних докумената западноевропских земаља као оквир за стратегију увођење предузетништва у формално образовање; Примери добре праксе – искуства западноевропских земаља; Индентификација интересних група; Профил будућег наставника предузетништва). 4. Профил и карактеристике успешног предузетника; Знање (познавање тржишта, купаца, технологија, одређене делатности); Личност; Нова и/или побољшана идеја; профил). 5. Идеја – први степеник ка успешном предузетништву (Како се рађа пословна идеја и колико она вреди; Примери добре праксе; Методе развијања пословних идеја; Brainstorming; Mindmap; Асоцијације; Разговор; Процена пословних идеја; Анализа потенцијалног производа; Анализа потенцијалног тржишта; Циљна група купаца; Могућа конкуренција). 6. Активности наставника у формирању школских тимова за развој пословних идеја (Значај формирања школских тимова за развој идеја; Примери добре праксе; Учешће на ученичким сајмовима предузетништва у Србији и иностранству). 7. Ретроспектива. 8. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)