logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

721 Електромагнетно поље у радној и животној средини Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЕТШ "Никола Тесла", Медведева 18, 18100 Ниш/Црвени Крст
КоординаторВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-81-68
АуториРадоје Јевтић, Јован Ничковић, Виолета Димић
РеализаториРадоје Јевтић, Јован Ничковић, Виолета Димић
Општи циљевиИспитивање и анализа утицаја електромагнетног поља у животној и радној средини
Специфични циљевиАнализа електромагнетног поља у школским условима, у зависности од локације школе (како од опреме у лабораторијама, тако и од мобилних телефона ученика и запослених)
Садржај и активности 1.Приказ реализованих истраживања и анкета везаних за електромагнетно поље. 2. Мерења електромагнетног поља (величине и параметри који се мере, инструменти и начин употребе). 3. Приказ резултата добијених мерењем за време семинара. 4. Креирање одговарајућег модела за симулацију и симулација. 5. Анализа добијених резултата (самостални рад полазника на решавању проблема). 6. Евалуација семинара.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15
Трајањеједан дан (8 бодова)