logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

720 Достигнућа младих у Србији – ДМуС Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 6
ИнституцијаДостигнућа младих у Србији-ДМуС, Фрушкогорска 1/4, 11000 Београд
КоординаторКсенија Милић, ksenija.milic@ja-serbia.org, 011/339-27-75, 063/607-503
АуториДарко Радичанин
РеализаториКсенија Милић, Томислав Алавања, Данка Остојић, Александар Главник, Наташа Петровић, Бојан Алексић
Општи циљевиУвођење садржаја у средње школе са циљем стицања знања и вештина из предузетништва и пословања кроз искуствено учење и подршку из пословног света
Специфични циљевиСпровођење ДМУс програма у школама; Примењена економија; Ученичка компанија; Предузетништво без граница; Бизнис етика, ТИТАН и Банке у Акцији
Садржај и активности 1. Уводни део – историјат организације и опис програма Достигнућа младих у Србији (ДМуС). 2.Ученичка компанија са примењеном економијом; Увод у програм „Ученичка компанија“ (испитивање тржишта – избор делатности; развој бизнис плана, анализа СВОТ; финансијска књига; oрганизација послова – продаја акција, производња/пружање услуга, оглашавање); Разрада кључних појмова (цена, трошкови, добит, акције, капитализација); Затварање компанија и анализа рада ученичких компанија. 2. Предузетништво без граница (Enterprise without Borders – интерактивни веб-портал који пружа могућност умрежавања и сарадње са ученицима и наставницима који су укључени у рад ученичких компанија у 38 земаља Европе; промовише вредности европске трговине и практичних вештина потребних да се функционише на међународном тржишту). 3. Бизнис етика (значај, кодекс, доношење одлука, преузимање одговорности, преиспитивање вредности – радионица). 4. Он-лајн симулације рада банке (банке у акцији) и рада предузећа – ТИТАН (спој теорије пословања и изазови праксе као подстицај посматрања пословања из угла потрошача, али и из угла одговорних лица који доносе одлуке у име банке или предузећа; формирање цена на тржишту, производња, маркетинг и капиталне инвестиције, потрошач). 5. Евалуација програма.

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)