logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

72 Оснаживање младих кроз ученичке парламенте Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, 11000 Београд
КоординаторДаница Белић, danica.belic@gtz.de, 063/517-065
АуториМилена Голић, Марија Радовановић, Станислава Видовић
РеализаториСтанислава Видовић, Марија Радовановић, Милена Голић, Биљана Радосављевић, Даница Белић, Нада Шкундрић, Маја Врачар, Весна Краварушић, Наташа Стојановић, Љиља Вдовић, Драгана Ћук, Невенка Крагуљац, Мирјана Остојић, Бисерка Светозаревић, Сунчица Станков
Општи циљевиОспособљавање професионалаца за рад са младима на успостављању и унапређењу рада ученичког парламента и промоцији партиципативних права младих
Специфични циљевиУнапређивање знања, вештина и васпитне компетенције запослених у образовању; Оспособљавање наставника да буду подршка ученицима при формирању ученичког парламента, код покретања акција у школи и при укључивању у рад стручних и органа управљања у школи; Умрежавање и ширење идеје партиципације ученика у школама и животним ситуацијама
Садржај и активности 1. Дечја права и упознавање са Конвенцијом о правима детета и члановима Закона о основама система образовања и васпитања. 2. Демократија и парламент. 3. Ученички парламент у школи. 4. Тимски рад. 5. Лидерство. 6 Критичко мишљење. 7. Преговарање.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), стручни сарадник у предшколској установи/школи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањетри дана (18 бодова)