logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

718 Даљинско управљање расклопним апаратима Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаЕТШ "Никола Тесла", Медведева 18, 18100 Ниш/Црвени Крст
КоординаторВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-81-68
АуториОливера Дуњић, Јован Ничковић
РеализаториОливера Дуњић, Зоран Соколовић, Јован Ничковић
Општи циљевиУпознавање са принципом рада ЕЕ система и даљинског управљања
Специфични циљевиУпотреба SCADA система у управљању ЕЕ уређајима; Симулација рада даљинског управљања
Садржај и активности 1. Приказ рада ЕЕ система. 2. Креирање одговарајућег модела за симулацију –практични део. 3. Приказ добијених резултата симулацијом – практични део. 4. Анализа добијених резултата. 5. Евалуација семинара
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањедва дана (12 бодова)