logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

717 Виртуелно предузеће – учешће на сајму виртуелних предузећа Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаПравно-пословна школа Београд, Светогорска 48, 11000 Београд
КоординаторСлободан Ракић, milica.rebic@kulturkontakt.or.at, 011/324-20-62
АуториЉиљана Максимовић Рубежановић, Ана Јанковић
РеализаториЉиљана Максимовић Рубежановић, Ана Јанковић, Радош Миливојевић, Јасмина Гајић, Слободан Ракић, Наташа Сретеновић, Тања Трипковић, Стеван Спајић
Општи циљевиСтицање знања, вештина и ставова наставника за планирање, извођење и вредновање наставе везане за рад виртуелних предузећа у средњим стручним школама
Специфични циљевиПрипрема за учествовање на националним и интернационалним сајмовима виртуелних предузећа, разумевање важности сајмова као начина за практичну примену теоријских знања. Приближавање реалним условима пословања
Садржај и активности 1. Припрема за учествовање на националним и интернационалним сајмовима виртуелних предузећа. 2. Разумевање важности сајмова као начина за практичну примену теоријских знања. 3. Приближавање реалним условима пословања и њиховим специфичностима.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника18
Трајањедва дана (16 бодова)