logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

716 Виртуелно предузеће – увод у виртуелну привреду Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаПравно-пословна школа Београд, Светогорска 48, 11000 Београд
КоординаторСлободан Ракић, milica.rebic@kulturkontakt.or.at, 011/324-20-62
АуториЈасмина Гајић, Слободан Ракић, Радош Миливојевић
РеализаториЈасмина Гајић, Слободан Ракић, Радош Миливојевић, Наташа Сретеновић, Тања Трипковић, Стеван Спајић, Љиљана Максимовић Рубежановић
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника за примену иновативне методе рада и учења у виртуелном предузећу; Подизање нивоа квалитета наставе
Специфични циљевиСтицање знања и вештина о начину рада у виртуелном предузећу и пословању на виртуелном тржишту кроз симулацују рада реалног привредног друштва
Садржај и активности 1.Програма и динамике рада. Од идеје до оснивања. 2. Увод у рад виртуелног предузећа (учесници се упознају са методологијом рада, симулацијом реалних услова пословања, екстерним импулсима, сарадњом са другим виртуелним предузећима, шемом по Оденталу, вежба дрво – учесници на плакату формирају корен дрвета и на картицама исписују основне предуслове за рад у виртуелном предузећу; дискусија и заједничко формирање корена дрвета). 3. Бизнис план виртуелног предузећа (увод у методологију израде; израда бизнис плана, дискусија). 4.Бизнис план виртуелног предузећа (разрада пословне идеје кроз основне позиције бизнис планирања; конципирање бизнис плана у основним позицијама, презентација, дискусија и закључци). 5. Представљање услуга сервисног центра и виртуелне банке и подршка пословању виртуелних предузећа (представљање услуга сервисног центра и виртуелне банке, упознавање учесника са процедурама регистрације виртуелних предузећа, отварања текућег рачуна и начинима на које могу доћи до потребне документације). 6. Регистрација оснивања и отварање текућих рачуна виртуелних предузећа (учесници спроводе он-лајн регистрацију оснивања виртуелних предузећа, користећи упутства и документцију са веб-странице сервисног центра). 7. Предности пословања на тржишту виртуелних предузећа (игра трговине, вежба дрво – формирање стабла – учесници формирају стабло дрвета исписујући на картицама циљеве оснивања и рада виртуелног предузећа). 8. Симулација пословања на тржишту виртуелних предузећа (учесници спроводе поступак купопродаје на тржишту виртуелних предузећа, проналазе пословне партнере на националном и интернационалом тржишту виртуелних предузећа). 9. Модалитети плаћања на тржишту виртуелних предузећа (Представљање различитих модалитета плаћања у националном и интернационалном платном промету, учесници спроводе поступак плаћања на основу зскључених полова у претходном блоку користећи банкарски софтвер и пословне текуће рачуне код виртуелне банке; вежба дрво – формирање крошње, на картицама исписивање конкретне мере за унапређивање рада и подизања квалитета наставе у виртуелном предузећу и формирање крошње дрвета). 10. Активности: Учесници израђују плакат са темом „како ученицима објаснити циљ, значај и начине пословања на тржишту виртуелних предузећа“, добијање повратних информација о испуњености очекивања учесника и квалитету програма. 11. Евалуација.


Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника18
Трајањедва дана (16 бодова)