logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

714 Виртуелно предузеће – израда интернет презентација виртуелног предузећа Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаПравно-пословна школа Београд, Светогорска 48, 11000 Београд
КоординаторСлободан Ракић, milica.rebic@kulturkontakt.or.at, 011/324-20-62
АуториСтеван Спајић, Наташа Сретеновић, Тања Трипковић
РеализаториСтеван Спајић, Наташа Сретеновић, Тања Трипковић, Јасмина Гајић
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника за коришћење савремених алата у припреми наставног материјала, извођењу наставе и подизању нивоа квалитета наставе
Специфични циљевиРазвијање компетенција за коришћење програма за израду Интернет презентација виртуелних предузећа
Садржај и активности 1. Програм и динамика рада. 2. Упознавање учесника са предностима интернет куповине кроз коришћење интернет продавнице и електронског плаћања (учесници на интернету проналазе жељени производ и бирају начин плаћања; дискусија о предностима и недостацима куповине преко интернета). 3. Планирање изгледа интернет презентације виртуелног предузећа (дефинисање које информације треба да се налазе на интернет презентацији; груписање наведених информација по страницама; дискусија о критеријумима добре интернет презентације; учесници, на папиру, креирају структуру интернет презентације свог виртуелног предузећа на основу усвојених критеријума). 4. Креирање веб-сајта и празних веб-страна интернет презентације (учесници усвајају знања потребна за креирање веб-сајта и веб-страна; креирање веб-сајт и веб-стране свог виртуелног предузећа). 5. Уношење текста на веб-стране (учесници усвајају знања потребна за унос текста на веб-страницу). 6. Уметање слике на веб-страну (учесници усвајају знања потребна за уметање слике на веб-страницу; постављање слике на веб стране). 7. Повезивање страница у интернет презентацији (учесници усвајају знања потребна за повезивање веб-страна интернет презентације; повезивање стране интернет презентације). 8. Додавање динамичких елемената на веб-страну (учесници усвајају знања потребна за постављање динамичких елемената на веб-страницу; постављање динамичких елемената на веб-стране). 9. Провера исправности интернет презентације (учесници усвајају критеријуме за проверу исправности интернет презентације; проверававање интернет презентацију и исправљање евентуалних пропуста). 10. Постављање интернет презентације на веб-сервер (учесници усвајају знања потребна за постављање интернет презенатације на веб-сервер). 11. Презентовање урађених интернет презентација (учесници презентују своје радове; дискусија о испуњености критерујума добре интернет презентације за сваки приказани рад). 12. Евалуација.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника18
Трајањетри дана (20 бодова)