logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

713 Виртуелни хотел – практична обука наставника за хотелско пословање Компетенцијa: K1
Приоритети: 4, 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске Комуне бб, 18100 Ниш
КоординаторВиолета Тесла, tvioleta@gu.ni.rs, 018/202-300, 069/458-06-30
АуториСветлана Губин, Муљевски Зоран
РеализаториСветлана Губин, Муљевски Зоран
Општи циљевиУнапређивање система стручног усавршавања и оспособљавање наставника за хотелско пословање применом савремених информатичких достигнућа
Специфични циљеви1. Употреба информатичке технологије у организовању и коришћењу информација у раду рецепције хотела; 2. Практична обука наставника за рад на рецепцији
Садржај и активности 1. Увод 2. Карактеристике и предности ХИС-а 3. Пословна етика на рецепцији хотела. 4. Посебне узансе у туризму. 5. Појмови хотелског смештаја. 6. База матичних података. 7. Послови на рецепцији хотела ПРЕ доласка госта. 7.1 Пријем резервација. 7.2 Листа резервација – преглед резервација. 7.3 Праћење (обрада) резервација. 7.4 Сторно (измена) резервација. 7.5 Блокрање смештајних капацитета. 7.6 Графички приказ резервационог смештаја. 8. Послови на рецепцији хотела ПРИЛИКОМ доласка госта У ХОТЕЛ (Листа доласка гостију по резревацијама; Пријем госта са резервацијом; Пријем госта без резервације; Провера заузетости соба – тренутно стање заузетих соба хотела; Провера слободних соба – листа слободних соба). 9. Послови на рецепцији хотела за ВРЕМЕ БОРАВКА госта у хотелу (Упис у књигу гостију – домаћих и страних; Евидентирање хотелских услуга, пансионских услуга и ванпансионских услуга; Журнал хотела; Извештај за домаћицу хотела о собама за спремање; Извештај о тренутном броју потребних пансионских оброка за кухињу и ресторан; Извештај за ресторан о пансионским гостима – доручак, ручак, вечера; Дневни одмори; Пријаве странаца за МУП; Листа гостију у хотелу; Листа гостију у хотелу по купцу; Претраживање пријаве госта по разним критеријумима – име, презиме, долазак, одлазак, месту, итд; Преглед стање рачуна госта у хотелу; Графички приказ попуњеност соба; Промена_статуса_боравка; Заузете собе). 10. Послови на рецепцији ПРИ ОДЛАСКУ госта из хотелу (Евидентирање наплата хотелских услуга; Издавање рачуна госту; Одјава госта из Хотела; Издавање групног-збирног рачуна за агенције – фирме). 11. Послови везани за остале службе у хотелу (Извештај за домаћицу хотела о собама за спремање; Извештај за кухињу о тренутном броју потребних пансионских оброка; Извештај за ресторан о пансионским гостима – доручак, ручак, вечера; Копија појединачног рачуна госта за управу/књиговодтсво; Извештај за управу хотела – преглед стање рачуна госта у хотелу; Спецификација пријава, рачуна по услугама; Извештај за управу хотела – промет услуга по ставкама; Извештај за управу хотела – дневни пазар рецепције) 12. Статистички подаци. 13. Контрола рада рецеционара/полазника; Контрола промене података пријаве; Праћење активности рецепционара/полазника.
За сваког полазника отвара се посебан виртуелни хотел на: www.skola.co.rs.Сваки полазник добија својe корисничкo име и лозинку за приступ интернет хотелском информационом систему. Са добијеном шифром корисник користи и ХИС за време семинара и 30 дана након семинара. Након семинара, 30 дана, полазник може практично да вежба све послове са семинара, аутор обавезан је да му одговори на сва питања које корисник постави имејлом.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника16
Трајањеједан дан (8 бодова)