logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

712 Виртуелна производња/ е-тренинг Компетенцијa: K1
Приоритети: 5, 8
ИнституцијаВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗРЕЊАНИН/ХЕМИЈСКО ДРУШТВО ЗРЕЊАНИН, Ђорђа Стратимировића 23, 23100 Зрењанин
КоординаторДанијела Јашин, danijelajasin@gmail.com, 023/528-725, 060/856-50-23
АуториДушан Јованић
РеализаториДушан Јованић, Александар Рајић
Општи циљевиУнапређење професионалног развоја наставника и усвајање знања о примени иновативних технологија виртуелног инжењеринга у развоју производа и процеса
Специфични циљевиУпућивање полазника у примену симулације рада, визуелизације и оптимизације као и прихватање побољшања и новина у области виртуелне производње
Садржај и активности 1. Увод у виртуелну производњу (моделирање, визуелизација, симулација и оптимизација поступка израде производа, виртуелно заваривање, брза израда прототипова, брза израда алата, реверзни инжењеринг). 2. Симулација заваривања ручним електролучним поступком (111) сучеоних и угаоних спојева у свим полoжајима. 3. Анализа резултата и грешака при заваривању и праћење напретка обуке. 4. Праћење (мониторинг) процеса заваривања у реалном времену преко контролног центра (е-тренинг). 5. Симулација заваривања праћењем путање кретања електроде, размака електроде и радног предмета, брзине заваривања и угла електроде у односу на радни предмет и правац кретања.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника20
Трајањедва дана (12 бодова)