logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

711 Визуелно програмирање и примена – Програмирање робота Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
ИнституцијаЕлектро-саобраћајна техничка школа "Никола Тесла", Доситејева 44Б, 36100 Краљево
КоординаторМирољуб Сеничић, senicicmiroljub@open.telekom.rs, 036/312-601, 064/895-35-01
АуториКатарина Вељковић, Дарко Крсмановић, Мирољуб Сеничић, Миодраг Вучинић
РеализаториКатарина Вељковић, Дарко Крсмановић, Мирољуб Сеничић, Миодраг Вучинић
Општи циљевиОсавремењавање наставног процеса коришћењем нових софтверских и хардверских алата, и мотивисање наставника за примену нових технологија у настави
Специфични циљевиКоришћење програмског пакета за једноставно и ефикасно програмирање и тестирање софтвера за роботе као и његова конкретна примена на робота.
Садржај и активности 1. Историја роботике. 2. Основи роботике. 3. Увод – Зашто визуелно програмирање. 4. Шта је потребно за коришћење програмског пакета. 5. Развојно окружење (линије менија и алатки, Basic Activities, Services, Project, Properties...). 6. Увод у визуелни програмски језик. 7. Илустровање креирања једноставног програма. 8. Типови података. 9. Израда конкретних примера. 10. Променљиве. 11. Изрази и оператори. 12. Коментари. 13. Наредбе за контролу токова података. 14. Реализација цикличне структуре у оквиру програмског тока. 15. Наредбе за рад са листама. 16. Дефинисане активности. 17. Тест – провера стечених знања. 18. Главни делови робота. 19. Електромотор (принцип рада електромотора, манипулисање робота помоћу електомотора, калибрација електромотора). 20. Контактни сензори (принцип рада контактног сензора, пример примене контактног сензора, кретање робота кроз лавиринт). 21. Оптички сензор (принцип рада оптичког сензора, пример примене оптичког сензора). 22. Звучни сензор (принцип рада звучног сензора, пример примене звучног сензора). 23. Ултразвучни сензор (принцип рада ултразвучног сензора, навођење робота помоићу ултразвучног сензора). 24. Демонстрација начина рада и инсталација LEGO NXT робота. 25. Израда и демонстрација програмирања на NXT-у. 26. Израда и демонстрација програмирања робота у роботском програму Лего. 27. Начин повезивања робота и рачунара. 28. Преузимање програма и његово извршавање. 29. Креирање роботског програма. 30. Извршавање програма на LEGO NXT роботу. 31. Тестирање у симулираном окружењу. 32. Напредно прогрaмирање у C# – извршавање конкретних програма на LEGO NXT роботу. 33. Тест – провера стечених знања. 34. Eвалуација семинара.
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
* Програм се реализује само електронским путем.