logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

710 Видео технологије Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаВисока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, 11000 Београд
КоординаторСлободанка Ђенић, sdjenic@viser.edu.rs, 011/395-00-45, 011/395-00-00
АуториЈадранка Ајчевић, Миле Петровић
РеализаториМирко Милошевић, Владимир Церић, Снежана Трстењак, Јадранка Ајчевић, Ивана Петровић, Миле Петровић
Општи циљевиСтручно усавршавање из области видео технологија
Специфични циљевиПродубљивање знања и упознавање са принципима преноса и пријема ТВ сигнала, ТВ системима, ТВ камерама, анимацијом, видео и мултимедијалном продукцијом
Садржај и активности 1. Уводни део (стручни профил инжењера струковних студија – област видео-технике, организација и садржај програма, веза са другим предметима). 2. Основи телевизије (основни принципи на којима се заснива телевизија). 3. ТВ системи и видео-технологије (системи, уређаји и технологије које се користе за производњу и пренос ТВ програма). 4. ТВ камере (уређаји, технике снимања видео-записа). 5. Видео-продукција (производња аудио-
-визуелних целина). 6. Студијска и ванстудијска ТВ продукција (принципи, технологије и уређаји, који се користе за студијску и ванстудијску ТВ продукцију). 7. Мултимедијални дистрибуциони системи (принципи, технологије и уређаји, који се користе за дистрибуцију ТВ сигнала). 8. Мултимедијална продукција (израда комплексних мултимедијалних пројеката). 9. Компјутерска анимација (основи анимације, реализација једноставне анимационе форме и продукти техничке анимације). 10. Медији масовне комуникације (знања потребна за рад, наступ и презентацију у медијима).
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)