logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

71 Одељењски старешина/васпитач у дому као промотер партиципативних права ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 4, 7
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Николе Тесле бб, 15000 Шабац
КоординаторГоран Стојићевић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015/392-350, 066/341-578
АуториБожидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић
РеализаториБожидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић
Општи циљевиОспособљавање наставника/васпитача за успешно обављање васпитне функције кроз оснаживање ученика за остваривање њихових партиципативних права
Специфични циљевиСтицање знања о дечијим правима и оспособљавање за њихово остваривање; Указивање на значај права на слободан приступ информацијама од јавног значаја
Садржај и активности 1. Индивидуално ангажовање учесника кроз специфичан начин представљања (децентрација), дефинисање и усвајање правила рада. 2. Добро познавање дечијих и посебно познавање партиципативних права („Мозгалица“, размена мишљења и закључивање; вођено читање у оквиру „инсерт“ технике; техника гледања филма; решавање задатка у оквиру 2+2 групе). 3. Разумевање различитих техника које подстичу развој критичког мишљења код ученика (Евокација и анализа искуства о раду са реализаторима програма у претходном радном блоку). 4. Разумевање жеља и потреба и њихове повезаности са правима (Мозгалице; вођена фантазија; размена мишљења и закључивање). 5. Познавање битних одредница информација јавног значаја и умећа да се до њих дође (Евокација релевантних искустава; задаци за групе; вођено читање; провера разумевања на конкретним задацима). 6. Детаљно познавање свих битних елемената везаних за оснивање и рад ученичког парламента, упућивање учесника у ефикасне начине рада (Евокација релевaнтних знања и искустава; рад са текстом; провера разумевања и усвојености решавањем конкретних задатака). 7. Познавање демократских процедура и законитости које се морају обезбедити и примењивати у раду одељењске заједнице и ученичког парламента (Техника „грозд“, размена мишљења и закључивање, провера закључака, рад са текстом, решавање проблема из непосредног искуства учесника). 8. Процењивање могућих проблема у процесу активног промовисања ученичких права и дефинисање начина за њихово превазилажење (Упознавање са садржајем упутства за рад са ученицима, размена мишљења о могућим проблемима у примени упутства и начинима њиховог отклањања).

Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)