logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

708 Безбедна храна од њиве до трпезе Компетенцијa: K1
Приоритети:
ИнституцијаСредња пољопривредно-прехрамбена школа Сомбор, Хаџића Светића 18, 25000 Сомбор
КоординаторЉубица Прибић-Јовичић, sspolskosom1@ptt.rs, 025/482-388
АуториМихајло Настасић
РеализаториГабриела Настасић, Владимир Поповић, Слободан Лазић
Општи циљевиУнапређивање стручних знања, вештина и способности професора средњих пољопривредно-прехрамбених школа, неопходних за остваривање циљева и исхода образовања.
Специфични циљевиУпознавање професора са принципима хигијене хране у целокупном ланцу исхране (укључујући примарну производњу, све до крајњег потрошача), како би храна била безбедна и подесна за људску исхрану Упознавање са препорукама кодекса о храни (HACCP) као средства за повећање безбедности хране; Упућивање на специфичне прописе који могу бити потребни за делове прехрамбеног сектора, процеса или робе ради опширнијег увида у хигијенске захтеве специфичне за те области, Оспособљавање професора за контролисање контаминаната, штеточина и болести животиња и биљака на начин да то не представља претњу безбедности хране
Садржај и активности 1. Кодекс општих принципа хигијене хране. 2. Примена кодекса у примарној производњи. 3. Инфраструктура (обезбеђење адекватних објеката и њихов дизајн). 4. Контрола свих процеса у производњи хране. 5. Хигијена производних објеката и лична хигијена запослених. 6. Транспорт и дистрибуција прехрамбених производа. 7. Информација о производу и потрошачка свест. 8. Обука и упућивање учесника у производни процес. 9. Историја и порекло система HACCP. 10. Формирање HACCP тима, израда описа производа са идентификацијом његове намене и израда дијаграма тока производног процеса са његовим потврђивањем. 11. Примена HACCP-a у примарној производњи и различитим прехрамбеним технологијама. 12. Примена система HACCP у ратарству, сточарству и ветерини.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа и уметничка школа, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)