logo
 
Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника за школску 2012/2013. и 2013/2014.

Каталог

Претрага

Компетенције

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритети

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

707 Аутоматско програмирање глодалице Emco Concept Mill 55 (FeatureCam или ESPRIT програмским пакетом) Компетенцијa: K1
Приоритети: 6, 8
Институција"Политехника" - школа за нове технологије, Булевар Зорана Ђинђића 152а, 11000 Београд
КоординаторЈован Милетић, mileticj@gmail.com, 060/277-50-58
АуториЈован Милетић, Драган Димитријевић, Милан Милосављевић
РеализаториЈован Милетић, Драган Димитријевић, Милан Милосављевић
Општи циљевиПовећање нивоа знања и вештина у имплементацији нових технологија; Развијање способности за реализовање наставе из области КУМА.
Специфични циљевиНадоградња стечених знања и вештина у програмирању КУМА; Стицање практичних искустава, вештина и знања у аутоматском програмирању КУМА
Садржај и активности 1. Упознавање са програмским пакетом. 2.Рад са библиотекама резних алата, материјала обраде и резних режима. 3. Рад у геометријском модулу програмског пакета.
4. Дефинисање припремка и подешавање нулте тачке обратка. 5.Увоз готових модела из различитих CAD програмских пакета. 6. Дефинисање захвата обраде (2,5 и 3D). 7. Дефинисање технолошких параметара. 8. Генерисање путање алата и визуализација исте (симулација рада). 9. Постпроцесирање изворног облика питање алата за одређени тип машине и управљачке јединице. 10. Верификација добијеног нумеричког програма на управљачкој јединици машине. 11. Подешавање КУМА машине за рад по програму добијеном аутоматским програмирањем. 12. Израда радног дела на машини, обрађеног у CAM програмском пакету.
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника10
Трајањетри дана (24 бода)